Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Konto:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany w następujących dokumentach: Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla klientów indywidualnych, Tabela Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego, Regulamin Rachunków Bankowych oraz Tabela Oprocentowania Kont. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty. Ze szczegółami wprowadzonych modyfikacji mogą się Państwo zapoznać w załączonym Wykazie. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > .

Karta Kredytowa:

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. o podwyższeniu stóp procentowych, podwyższeniu ulega wysokość oprocentowania kredytu dla Kart Kredytowych Citibank.

Od dnia 8 września 2022 r. oprocentowanie kredytu dla kart kredytowych Citibank wynosi 20,5% dla wszystkich umów z wyjątkiem kart Citibank MasterCard Ultime. Oprocentowanie kredytu dla kart kredytowych Citibank MasterCard Ultime wynosi 20%.

UWAGA ! Informujemy, że z dniem 30.09.2022 Bank zmienił nazwę „Pożyczki z Karty” na „Przelew na Raty”. Zmiana dotyczyła wyłącznie nazwy, charakter ani warunki oferowania tego produktu nie uległy zmianie. Postanowienia Regulaminu oferty odwołujące się do starej nazwy produktu należy rozumieć jako postanowienia odwołujące się do „Przelewu na Raty”

Informujemy, że od 15 grudnia 2019 Bank nie pobiera prowizji od transakcji przewalutowanej dynamicznie z waluty oryginalnej na walutę rachunku karty, przez usługodawcę, w momencie dokonania Transakcji.

Zmiana wynika z wejścia w życie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.


Informacja dot. Transakcji szczególnych dokonywanych kartą kredytową Citibank.

Przypominamy, że za Transakcje szczególne Bank nalicza prowizję w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) dla Kart Kredytowych Citibank. Transakcjami szczególnymi są m.in. transakcje u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie. Przykładowymi podmiotami tego typu są Revolut czy Transferwise.

Aktualna wysokość prowizji za Transakcje szczególne wynosi 10% wartości Transakcji, nie mniej niż 20 zł. Aktualna TOiP znajduje się na stronie Banku tutaj>

Zgodnie z zapisami Regulaminu Kart Kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. pełna definicja transakcji szczególnej brzmi następująco:

Transakcja szczególna – Transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Transakcji gotówkowych, tj.:

  • wypłata środków pieniężnych z Limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub Polecenia przelewu krajowego w złotych,
  • Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  • Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie.

Bank pobiera Prowizję za Transakcję szczególną u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie, gdyż wskutek takiej transakcji dochodzi do zasilenia rachunku Klienta prowadzonego na tych platformach, a nie zakupu towaru czy też usługi. Systemy rozliczeniowe raportują Bankowi takie zasilenie jako doładowanie konta poprzez transfer środków pieniężnych z karty kredytowej na rachunek Klienta prowadzony u innego podmiotu. Bank nie ma wglądu w dalsze operacje, jakie Klient przeprowadza z wykorzystaniem wytransferowanych środków. Prowizja za Transakcję szczególną naliczana jest w przypadku, w którym dochodzi do zasilenia wirtualnej portmonetki, a nie do bezpośredniej płatności z karty kredytowej za konkretny towar czy usługę.

Linia Kredytowa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 września 2022 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Zmiana sposobu realizowania przelewów do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady rozliczeń z ZUS

Broszura Komisji Europejskiej

Broszura Informacyjna - proces po śmierci Klienta

Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Uprzejmie informujemy, iż od 01.08.2022 r. ulegają zmianie zapisy Regulaminu Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”). Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych („TOiP”). Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022 roku wejdą w życie zmiany w Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem Firmowym:


Informujemy, że z dniem 22 listopada 2021 roku wejdą w życie zmiany w Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem Firmowym:Informujemy, iż z dniem 1.01.2021r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W tym przypadku ochrona konsumencka zostanie rozszerzona na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z tym, dostosowaliśmy obowiązujące regulacje wewnętrzne do nowego porządku prawnego.

Z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegną zapisy


Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2020r. ulegają zmianie Tabele Opłat i Prowizji oferta dla biznesu


Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych, od 30 kwietnia 2020 r. ulega zmianie Tabela Oprocentowania.


Uprzejmie informujemy, iż od 08.07.2019r. ulegają zmianie zapisy Regulaminu Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym („Regulamin”). Tego samego dnia zmianie ulegnie także Tabela Opłat i Prowizji: Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych („TOiP”). Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:


Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 września 2019 r. ulega zmianie Tabela funkcjonalności i uprawnień („Tabela”), określająca szczegółowy zakres uprawnień Reprezentantów oraz funkcji udostępnionych przez Bank w różnych kanałach dostępu do Rachunku.
Aktualny dokument dostępny jest na stronie Banku w sekcji Dokumenty oraz poniżej:

Karty Kredytowe

Ważne dokumenty:

Oferty Specjalne:

Konta

Ważne informacje:

Dokument dotyczący opłat:

Oferty Specjalne:

Dokumenty archiwalne:

Inwestycje

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczeństwa:

Ubezpieczenia oszczędnościowe NNLife TUnŻiR SA (Polisa na Dobre Życie, Polisa na Dobry Początek, Program Oszczędnościowy Plus, Program Oszczędnościowy)

Konta

Informacje o Banku

Informacje o Banku

Kursy Walut

Przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorstwa i Korporacje

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.