Informacje o zmianach w ofercie

Wzory umów

KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ

KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ

CitiFX Stocks – przewodnik

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), zapraszamy Pani/Pana na stronę: https://www.citibank.pl/uslugi-online/rodo/ w celu zapoznania się z zasadami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

KID'y

KID (Key Information Document) - dokument zawierający kluczowe informacje na temat detalicznego produktu zbiorowego inwestowania („PRIP”), o którym mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej Rozporządzenie).
DMBH udostępnia KID-y w zależności od sposobu dystrybucji instrumentów finansowych

OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

DMBH udostępnia KID Klientowi przed złożeniem zapisu/oferty na instrument finansowy w języku polskim

PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE

DMBH udostępnia KID Klientowi przed złożeniem zapisu/oferty na instrument finansowy w języku polskim

WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULOWANY RYNEK KRAJOWY - RYNEK GIEŁDOWY

Dla instrumentów finansowych typu PRIP dopuszczonych do obrotu regulowanego DMBH KID-y dostępne są na stronie GPW

Język KID – język polski

REGULOWANY RYNEK KRAJOWY - RYNEK POZAGIEŁDOWY

DMBH nie prowadzi dystrybucji instrumentów typu PRIP

REGULOWANY RYNEK ZAGRANICZNY

Dla instrumentów finansowych typu PRIP dopuszczonych do zagranicznego rynku regulowanego w obrocie, którymi pośredniczy DMBH KID-y dostępne są na platformie transakcyjnej CitiFX Stocks

Język KID

  • ETF-y - Język angielski, pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o posługiwaniu się językiem angielskim
  • Inne - Język polski lub brak dystrybucji