O Banku

Aktualności

Aktualności


21 grudnia 2022 Informacja o realizowanej przez Citibank Europe plc strategii podatkowej za 2021 r.
Działając na podstawie art. 27c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako podmiotu powiązanego z Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w rozumieniu ww. ustawy.