Pierwsza oferta publiczna akcji (IPO) jest istotnym elementem rozwoju Spółki. Udany debiut akcji Spółki na rynku publicznym w znacznej mierze zależy od jakości przeprowadzenia transakcji. Zespół Biura Maklerskiego Banku Handlowego posiada wieloletnie doświadczenie i oferuje profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu oraz sprawne zarządzanie pracami nad transakcją we współpracy z pozostałymi doradcami.

W ramach transakcji pierwszej oferty publicznej usługi oferowane przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego obejmują m.in. następujące zadania:

Całościowe zarządzanie transakcją i pracą doradców zaangażowanych w transakcję
Opracowanie struktury transakcji
Pomoc w zakresie wyboru innych doradców
Współpracę przy opracowaniu strategii marketingowej spółki na potrzeby oferowania akcji (equity story)
Koordynację due diligence
Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oferty (Prospekt emisyjny, Memorandum Informacyjne etc.)
Współpracę przy przygotowaniu prezentacji dotyczącej emitenta i oferty
Wspieranie spółki w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)
Organizację konsorcjum dystrybucyjnego
Współpracę przy przygotowaniu marketingu oferty oraz organizację spotkań z inwestorami
Zarządzanie finalnym etapem transakcji obejmującym bookbuilding, przydział akcji, rozliczenie, wprowadzenie do notowań, stabilizację

Zapewniamy również usługi organizatora rynku zapewniające płynność papierów wartościowych i będące skuteczną metodą przeciwdziałania krótkotrwałym zaburzeniom równowagi między popytem a podażą.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty usług świadczonych przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego na rzecz klientów instytucjonalnych, prosimy o kontakt.

Zespół Biura Maklerskiego Banku Handlowego posiada wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu wtórnych ofert publicznych. Dotyczy to zarówno emisji nowych akcji z zachowaniem bądź wyłączeniem prawa poboru, a także ofert sprzedaży istniejących akcji.
Biuro Maklerskie Banku Handlowego oferuje sprawne i efektywne przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej pełniąc rolę doradcy i/lub oferującego.

W ramach transakcji Biuro Maklerskie Banku Handlowego świadczy usługi odpowiednio do danego rodzaju oferty, obejmujące m.in.:

Całościowe zarządzanie transakcją i pracą doradców zaangażowanych w transakcję
Pomoc w zakresie wyboru innych doradców
Opracowanie harmonogramu realizacji transakcji
Udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oferty (Prospekt emisyjny, Memorandum Informacyjne etc.)
Wspieranie Spółki w postępowaniu przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW)
Zarządzanie finalnym etapem transakcji obejmującym bookbuilding, przydział akcji, rozliczenie, wprowadzenie do notowań, stabilizację

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty usług świadczonych przez DMBH na rzecz klientów instytucjonalnych, prosimy o kontakt.