GPW 2020

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. - za najwyższy udział lokalnego Członka Giełdy w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w 2019 r.

GPW 2018

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

GPW 2016

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

GPW 2015

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

GPW 2014

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

GPW 2013

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

GPW 2012

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Parkiet 2012

I miejsce w Rankingu Analityków

Forbes 2012

I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych (10/2012)
I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych (04/2012)

GPW 2011

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Forbes 2011

2 miejsce w kategorii Najlepsze Zespoły Sales Traderów w Polsce
3 miejsce w Rankingu Domów Maklerskich (10/2011)
2 miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych

Parkiet 2011

I miejsce w X Rankingu Analityków

GPW 2010

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Parkiet 2010

Dwa I miejsca w VIII Rankingu Analityków

Forbes 2010

I miejsce w Rankingu Domów Maklerskich (10/2010)
II miejsce wśród sales-traderów
II miejsce w klasyfikacji zespołowej

Puls Biznesu 2010

Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

BSI 2010

Certyfikat - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Certyfikat - Zarządzanie zachowaniem ciągłości biznesu, BCM

GPW 2009

Największy udział w obrotach akcjami
Największa aktywność animatora

BSI 2009

Certyfikat – System Zarządzania Ciągłością Działania

Parkiet 2009

Najlepsi Profesjonaliści na Rynku
Dwa I miejsca w VIII Rankingu Analityków

Forbes 2009

Dwa III miejsca w Rankingu Analityków Giełdowych
I miejsce w Rankingu Najlepsze Domy Maklerskie (10/2009)
I miejsce na rynku dla zespołu Sales-Traderów oraz najlepszego maklera

GPW 2008

Największa aktywność animatora
II miejsce w obrotach akcjami

Forbes 2008

II miejsce w Rankingu Najlepsze Domy Maklerskie (10/2008)
I miejsce na rynku dla zespołu Sales-Traderów oraz najlepszego maklera

Parkiet 2008

Dwa I miejsca w Rankingu Analityków Giełdowych

Forbes 2007

III miejsce za największą ilość ofert na rynku IPO i SPO

GPW 2005

Największy udział w obrotach akcjami

GPW 2004

Największy udział w obrotach akcjami

GPW 2003

Największy udział w obrotach akcjami
Największa aktywność animatora

GPW 2002

Największa aktywność animatora
Największy udział w obrotach akcjami

GPW 2001

Największa aktywność animatora
II miejsce pod względem obrotów na rynku akcji