Oferty publiczne

Podmiot Oferujący

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów wartościowych w ramach oferty publicznej oraz wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Nasz zakres usług obejmuje również pełnienie funkcji budującego księgę popytu w ramach przyspieszonych ofert sprzedaży akcji.

Dowiedz się więcej
Wezwania i przymusowy wykup akcji

Podmiot Pośredniczący

Biuro Maklerskie Banku Handlowego świadczy usługi podmiotu pośredniczącego w realizacji wezwań do sprzedaży lub zamiany akcji oraz przymusowego wykupu akcji. W ramach powyższych usług DMBH przyjmuje zapisy, realizuje i rozlicza transakcje oraz we współpracy z wzywającym / ogłaszającym przymusowy wykup przygotowuje dokumentację.

Dowiedz się więcej
 

WIRON

WIRON najnowsze informacje

Dowiedz się więcej