Zakres działań Biura Maklerskiego Banku Handlowego jako podmiotu pośredniczącego w wezwaniu / przymusowym wykupie obejmuje wszystkie etapy transakcji, począwszy od przygotowania dokumentacji wspólnie z wzywającym / ogłaszającym przymusowy wykup i pozostałymi doradcami, po przeprowadzenie i rozliczenie transakcji.

W ramach transakcji wezwania / przymusowego wykupu przeprowadzanych za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku Handlowego, usługi oferowane przez DMBH obejmują m.in. następujące zadania:

Współpracę przy przygotowaniu dokumentacji (tekst wezwania / przymusowego wykupu, zawiadomienia do instytucji rynku kapitałowego)
Współpracę przy ustanowieniu zabezpieczenia
Założenie rachunku inwestycyjnego w DMBH na rzecz podmiotu nabywającego w wezwaniu / przymusowym wykupie
Dokonanie wymaganych prawem zawiadomień w związku z ogłoszeniem wezwania / przymusowego wykupu
Uczestniczenie w rozmowach z KNF, w przypadku zgłoszenia uwag do tekstu wezwania
Przyjmowanie zapisów od akcjonariuszy w trakcie trwania wezwania
Współpracę z podmiotem wzywającym / ogłaszającym przymusowy wykup przy prowadzeniu komunikacji związanej z transakcją
Przygotowanie rozliczenia transakcji i przeprowadzenie rozliczenia na rachunku inwestycyjnym podmiotu nabywającego w wezwaniu / przymusowym wykupie