Do głównych zadań Wydział Doradztwa Inwestycyjnego należy:

przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
bieżące monitorowanie sytuacji w spółkach wchodzących w skład portfeli modelowych
analizowanie sytuacji na rynkach finansowych i przygotowywanie komentarzy rynkowych
wydawanie dodatkowych rekomendacji inwestycyjnych, które są reakcją na zmiany sytuacji rynkowej

Doradztwo na rynkach akcji zagranicznych wyróżnia:

wykorzystanie materiałów przygotowanych przez doświadczonych ekspertów Citigroup na całym świecie
realizacja inwestycji za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej