Do naszych zadań należy kompleksowa obsługa wybranych klientów instytucjonalnych, a w szczególności:

oferowanie usług brokerskich klientom profesjonalnym poprzez aktywną działalność sprzedażową
zindywidualizowana obsługa klientów profesjonalnych w zakresie przyjmowania oraz realizacji zleceń i dyspozycji kupna sprzedaży papierów wartościowych
przedstawianie rekomendacji i analiz przygotowywanych przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego
koordynacja wszelkich kontaktów pracowników Biura Maklerskigo Banku Handlowego z klientami profesjonalnymi obsługiwanymi przez BKI
przyjmowanie zapisów na papiery wartościowe oferowane w publicznych ofertach oraz papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu, gdy wynika to z podpisanych przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego umów
przekazywanie informacji dotyczących bieżącej działalności Biura Maklerskiego Banku Handlowego, podejmowanych czynności związanych z obsługą publicznych transakcji prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego
współpraca w zakresie oferowania usług z innymi komórkami Biura Maklerskiego oraz innymi jednostkami Banku Handlowego w Warszawie S.A, a także z innymi spółkami powiązanymi z Bankiem.
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.