Relacje inwestorskie

FAQ

FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania
Gdzie mogę znaleźć informacje o wynikach finansowych banku?
 Gdzie mogę znaleźć informacje o wynikach finansowych banku?

Z najważniejszymi informacjami finansowymi można zapoznać się na stronie Relacji Inwestorskich Banku w sekcji "Informacje finansowe".
Raporty okresowe są dostępne w sekcji "Wyniki finansowe", a raporty bieżące w sekcji "Raporty bieżące".


W jakim kierunku będzie rozwijał się Bank Handlowy w Warszawie S.A. i jakich wyników mogę się spodziewać?
 W jakim kierunku będzie rozwijał się Bank Handlowy w Warszawie S.A. i jakich wyników mogę się spodziewać?

W I półroczu 2012 roku Bank przyjął Strategię na lata 2012-2015. Jest ona oparta na dotychczasowych czterech filarach: segmentacji klientów, modelu biznesowym, jakości i innowacjach oraz efektywności. Głównym celem Grupy pozostaje budowanie wartości Banku poprzez wzrost efektywności operacyjnej oraz wykorzystanie przewagi rynkowej wynikającej z silnej pozycji kapitałowej i wysokiej płynności gwarantujących bezpieczeństwo klientom oraz zaufanie do instytucji. Zarówno w segmencie bankowości przedsiębiorstw, jak i bankowości detalicznej priorytetem pozostaje koncentracja na pozyskiwaniu rachunków operacyjnych. W ramach bankowości detalicznej nacisk zostanie położony na segment klientów zamożnych, natomiast po stronie przedsiębiorstw istotne znaczenie będzie miało pozyskiwanie nowych klientów z segmentu MSP (głównie średniej wielkości).

Działania podjęte w okresie obowiązywania strategii powinny przełożyć się na osiągnięcie wskaźnika koszty/dochody na poziomie około 50%.


Gdzie znajdują się informacje związane z Walnymi Zgromadzeniami?
 Gdzie znajdują się informacje związane z Walnymi Zgromadzeniami?

Informacje związane z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy znajdują się w sekcji "Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy".


Jakie Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.?
 Jakie Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.?

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (BHW) wchodziły następujące spółki:

Nazwa jednostki Przedmiot działalności Procent posiadanego kapitału
Bank Handlowy w Warszawie S.A. bankowość -
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działalność maklerska 100%
Handlowy - Leasing Sp. z o.o. działalność leasingowa 100%
Handlowy Investments S.A. działalność inwestycyjna 100%
PPH Spomasz Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadzi działalności 100%
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. działalność inwestycyjna 100%

Czy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) wypłaca dywidendę?
 Czy Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) wypłaca dywidendę?

Tak. Począwszy od 1997 roku Bank wypłaca dywidendę, z wyjątkiem roku 2008. Więcej informacji w zakładce "Dywidenda".


Gdzie są publikowane wyniki finansowe Banku?
 Gdzie są publikowane wyniki finansowe Banku?

Wyniki finansowe Banku publikowane są w sekcji "Informacje finansowe/Wyniki finansowe".


Kto jest właścicielem Banku Handlowego w Warszawie S.A.?
 Kto jest właścicielem Banku Handlowego w Warszawie S.A.?

Na dzień 31.12.2013 roku głównym akcjonariuszem Banku był Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), który posiadał 75% udziałów Spółki. Pozostałe akcje (25%) znajdują się w rękach udziałowców mniejszościowych i żaden z nich nie posiada więcej niż 5% wszystkich akcji Banku.

Jeśli posiada Pani lub Pan jakiekolwiek pytania związane z zakresem relacji inwestorskich prosimy o kontakt.