Relacje inwestorskie

Kurs akcji

Kurs akcji

Kurs akcji

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Akcje Banku notowane są na rynku podstawowym Giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład następujących indeksów: WIG, mWIG40 - obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, subindeksu branżowego WIG Banki oraz WIGdiv. Dodatkowo Bank znajduje się od pierwszej edycji (tj. od 19 listopada 2009 roku) w składzie Respect Index, obejmującego firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW, a we wrześniu 2014 roku został członkiem prestiżowego MSCI Global Sustainability Index - indeksu spółek o wysokich standardach w obszarach ładu korporacyjnego, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inne informacje o akcjach Banku znajdują się w sekcji Spółka/Akcjonariat.

Kod akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A.:
Ticker (Skrót): BHW
ISIN: PLBH00000012
Reuters: BAHA.WA
Bloomberg: BHW PW

Aktualny kurs akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dane historyczne akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Dane na wykresie: Kurs zamknięcia