title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2022 rok

List Prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2022 rok.

Elżbieta Czetwertyńska
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Tworzenie wartości dla akcjonariuszy

 • rekordowy zysk netto
 • wzrost przychodów o 55% r./r.
 • wysoka efektywność kosztowa, wskaźnik C/I – 37%
 • rekomendacja wypłaty 75% zysku za 2022 r. w formie dywidendy - zgodnie ze strategią na lata 2022 -2024
 • stopa dywidendy na poziomie 11%

  Zysk netto do podziału (w mln zł)

Zwrot na kapitale (ROE) dla Grupy Kapitałowej

24,0% - powyżej kosztu kapitału i wskaźnika inflacji, ponad 2x większy r./r.

Mocny wzrost przychodów Bankowości Instytucjonalnej, stanowiących ponad 70% wszystkich przychodów Banku

 • wzrost przychodów w Bankowości Instytucjonalnej o 51% r./r.
 • wysoka dynamika wzrostu aktywów w segmencie Bankowości Przedsiębiorstw +18% r./r.
 • wzrost wolumenów FX o 30% r./r. wśród Klientów Bankowości Instytucjonalnej

Kontynuacja wzrostu w obszarze Bankowości Detalicznej

 • wzrost liczby najzamożniejszych klientów (Citi Private Client – CPC) o 8% r./r.
 • wzrost depozytów klientów indywidualnych o 6% r./r.
 • wzrost wolumenów FX o 75% r./r., wzrost liczby transakcji FX o 31% r./r., większość tych wolumenów jest realizowana w dedykowanym narzędziu – Citi Kantor
Igor Sikorski – narciarstwo alpejskie
Polska Reprezentacja Paraolimpijska

Zrównoważony rozwój

Środowisko

 • pozyskanie blisko 400 mln „zielonych aktywów” w 2022 r. (realizacja 38% celu określonego w Strategii na lata 2022-2024 dotyczącego pozyskania 1 mld „zielonych aktywów”
 • polityka kredytowa - uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach kredytowych
 • redukcja emisji własnej CO₂ w 2022 r. o 64% vs 2019 r. – realizacja 100% celu określonego w Strategii na lata 2022-2024

Społeczność

 • wsparcie dla Ukrainy - ponad 1 000 wolontariuszy Citi, 3 500 przepracowanych godzin, setki projektów pomocowych, ponad 5 mln złotych przekazanych na rzecz wsparcia osób w kryzysie
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pracowniczych - Citi Women Network, Disability Network, Citi Pride Network, działań charytatywnych oraz wspólnych aktywności sportowych w ramach Live Well at Citi
 • obecność w Diversity IN Check, w rankingu Best Employers 2022 magazynu Forbes oraz w Top 50 najlepszych pracodawców tygodnika WPROST

Ład korporacyjny

 • utrzymana pozycja lidera różnorodności - 60% kobiet w organach zarządczych Banku (Zarząd i Rada Nadzorcza), 51% kobiet w kadrze menedżerskiej
 • wskaźnik „pay gap”* na poziomie 93%
 • obecność w WIG-ESG

* pay gap – stosunek wynagrodzenia całkowitego kobiet do wynagrodzenia całkowitego mężczyzn (wynagrodzenie całkowite za 2022 rozumiane jako średniomiesięczny przychód pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2022 za rok 2022 przeliczony do pełnego etatu z wyłączeniem pracowników na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz długotrwałych zwolnieniach lekarskich na dzień 31.12.2022). Ten wskaźnik liczony na bazie wynagrodzenia zasadniczego wynosi 94%.