O Banku

PRIIP

PRIIP

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (ang. PRIIP - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”) informuje, że poniżej zamieszcza "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" w odniesieniu do produktów zdefiniowanych w tym Rozporządzeniu, przeznaczoną dla klientów sklasyfikowanych jako klienci detaliczni zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Aktualne, opublikowane, dokumenty zawierające kluczowej informacje, z którymi zalecamy zapoznanie się przed zawarciem transakcji pochodnej z Bankiem, znajdują się pod nagłówkiem: „Aktualne Dokumenty zawierające kluczowe informacje”.

Aktualne Dokumenty zawierające kluczowe informacjeArchiwum


rozwiń
zwiń
Zabezpieczenie kursu walutowego