Relacje inwestorskie

Ratingi

Ratingi

Ratingi

Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada pełny rating od międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings.

Rating pełny

Fitch Ratings
Rating długoterminowy podmiotu A- Perspektywa stabilna
Rating krótkoterminowy podmiotu F1
Viability rating* BBB+  Lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym
Rating wsparcia a- 
Długoterminowy rating na skali krajowej AA+ (pol) Perspektywa stabilna
Krótkoterminowy rating na skali krajowej F1+ (pol)
Ostatnia aktualizacja 05-09-2023

* Viability rating to ocena wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej danej instytucji.

Zobacz ratingi historyczne, plik xls (29 KB)