title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2019 rok.

List prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2019 rok.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Lider w obsłudze klientów instytucjonalnych

Konsekwentne wspieranie strategicznych inwestycji klientów

Bankowość Instytucjonalna - wolumeny kredytowe (w mld zł)

Wysoka transakcyjność klientów

Średni poziom sald rachunków bieżących klientów instytucjonalnych (w mld zł)

Bank pierwszego wyboru w Polsce dla globalnych korporacji

Aktywa klientów globalnych (w mld zł)

Najlepsza Bankowość Prywatna w Polsce

wzrost liczby klientów w strategicznych segmentach:

  • Citi Private Client: +57% r./r.
  • Citigold: +30% r./r.

  • wolumeny depozytowe: +13% r./r.
  • portfel inwestycyjny: +8% r./r.

Raport niefinansowy

Biznes odpowiedzialny społecznie.

Wspieranie wzrostu i rozwoju naszych klientów oraz lokalnych społeczności jest częścią DNA naszej organizacji.

> Zobacz wiecej