O Banku

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Elżbieta Czetwertyńska
rozwiń
zwiń
Elżbieta Czetwertyńska

Prezes Zarządu Citi Handlowy

Citi Country Officer Poland

Elżbieta Czetwertyńska objęła funkcję Citi Country Officer w Polsce oraz stanowisko Prezesa Zarządu Citi Handlowy w czerwcu 2021 roku, a rok później, w ramach dodatkowych obowiązków, objęła nadzór nad działalnością Citi w Ukrainie.

Przed objęciem obecnej roli Elżbieta była Szefem Citi na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein, z siedzibą w Zurychu. Pełniła tę funkcję od marca 2019 r., po pięcioletnim pobycie w Ameryce Łacińskiej. W latach 2014-2019 sprawowała funkcję Citi Country Officer oraz Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Ekwadorze. Elżbieta jest związana z Citi od 30 lat, pracując w różnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. W 1994 r. dołączyła do Citi Ekwador jako opiekun klienta w segmencie Bankowości Korporacyjnej. W latach 1999-2003 była Szefem Bankowości Transakcyjnej, Finansowania Zabezpieczonego Aktywami i MŚP w Dominikanie, a następnie przez rok pracowała w USA, gdzie jako audytor wewnętrzny zajmowała się kredytami korporacyjnymi w Ameryce Łacińskiej.

W 2004 r. przeniosła się do Europy, dołączając do zespołu zarządzania ryzykiem Citi Handlowy w Polsce, gdzie po roku została mianowana Starszym Decydentem Kredytowym. Przez ostatnie cztery lata w Polsce kierowała segmentem Bankowości Przedsiębiorstw.

W 2013 r. Elżbieta wróciła do Ameryki Łacińskiej jako Szef Bankowości Transakcyjnej w Citi Kolumbia, gdzie z powodzeniem opracowała i zrealizowała strategię dynamicznego wzrostu.

Elżbieta ukończyła studia z dziedziny Nauk o żywności, Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie Reading w Anglii. Jest certyfikowanym coachem w dziedzinie przywództwa i sprzedaży oraz prowadziła różne szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem.

Była Prezesem Rady Dyrektorów Ekwadorsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, członkiem Rady Ekwadorskiego Związku Banków oraz Fundacji Junior Achievement Ekwador. W Szwajcarii zasiadała w radzie Stowarzyszenia Banków Zagranicznych. Obecnie jest członkiem Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Związku Banków Polskich, a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej Citi w Ukrainie.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Maciej Kropidłowski
rozwiń
zwiń
Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Maciej jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.

Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Maciej karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.

Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Katarzyna Majewska
rozwiń
zwiń
Katarzyna Majewska

Wiceprezes Zarządu Banku

Katarzyna Majewska objęła funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Operacji i Technologii oraz Centrum Badań i Rozwoju Produktów Bankowych w styczniu 2016. Wówczas dołączyła do zespołu Citi Handlowy po 7 latach pracy poza Citi, w Grupie PZU, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. administracji i logistyki. Wcześniej, w okresie 1999-2008 Katarzyna pracowała w Banku Handlowym.

W latach 2017-2021 była wiceprzewodniczącą Forum Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Harvard Business School, posiada tytuł MBA Rotterdam School of Management. Katarzyna ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości.


Barbara Sobala
rozwiń
zwiń
Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu Banku

Barbara Sobala objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2013 roku.

Barbara ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W Banku Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. W latach 2012-2015 kierowała Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku.

Barbara zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego, przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu Kredytowego Banku.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Andrzej Wilk
rozwiń
zwiń
Andrzej Wilk

Wiceprezes Zarządu Banku

 

Andrzej Wilk objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lipca 2022 roku.

Andrzej posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości. Andrzej dołączył do Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 1997 r. jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Finansowych. Następnie sprawował liczne stanowiska kierownicze m.in., jako CFO Citifinancial Central Europe nadzorując rozwój ponad 200 oddziałów i punktów sprzedaży. Był również szefem Retail Banku w Citi na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. W latach 2014-2018 pracował poza Citi, w Moneygram Polska na stanowisku Prezesa Spółki. Następnie powrócił do zespołu Citi i od roku 2019 sprawował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. kluczową funkcję Szefa Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów w Sektorze Bankowości Detalicznej.   

Andrzej posiada wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Wrocławskiej.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

 


Patrycjusz Wójcik
rozwiń
zwiń
Patrycjusz Wójcik

Wiceprezes Zarządu Banku

Patrycjusz Wójcik objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lutego 2024 roku.

Patrycjusz posiada obszerne doświadczenie zawodowe w dziedzinie bankowości i finansów. Od 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Strategii w Sektorze Rynków Finansowych i Działalności Korporacyjnej w Banku, odpowiadając za wsparcie operacyjne, finansowe i administracyjne linii biznesowych w ramach Sektora Rynków Finansowych i Działalności Korporacyjnej. Od 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („Dom Maklerski”). W tej roli m.in. odpowiadał za nadzór biznesowy i finansowy oraz koordynował i nadzorował proces sprzedaży przedsiębiorstwa maklerskiego Domu Maklerskiego do Banku. Następnie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2024 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki, która została przekształcona w Handlowy Financial Services sp. z o.o. (dawny: DMBH S.A.). Karierę rozpoczął w KPMG, gdzie był zaangażowany w projekty audytowe i doradcze dla największych instytucji finansowych w Polsce.

Patrycjusz posiada licencję ACCA, jest certyfikowanym dealerem rynków finansowych i licencjonowanym maklerem. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz stypendystą Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Ivan Vrhel
rozwiń
zwiń
Ivan Vrhel

Członek Zarządu

Ivan Vrhel objął stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 29 września 2022 roku.

Ivan posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze bankowości i zarządzania zdobyte na wielu rynkach, gdzie podmioty z grupy Citi prowadzą działalność. Ivan rozpoczął swoją karierę w 2004 roku w Citibank Prague w pionie bankowości przedsiębiorstw, gdzie pracował jako menadżer ds. relacji z klientem (RM) oraz pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym był Szefem Emerging Corporate, jednostki zajmującej się pozyskiwaniem i rozwojem relacji z największymi podmiotami z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w Czechach. W 2014 r. przeniósł się do Rumunii, gdzie objął stanowisko Szefa Bankowości Przedsiębiorstw. Pełnił tę funkcję w latach 2014-2021. W 2017 r. Ivan awansował na stanowisko Citi Country Officer (Krajowego Szefa Citi) w Rumunii, które piastował do 2021 r. Jednocześnie pełnił również funkcję Dyrektora Oddziału Citibank Europe plc w Rumunii. W tej roli był odpowiedzialny za realizację strategii biznesowej kraju. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. pełnił funkcję Szefa Bankowości Transakcyjnej w Rosji.

Ivan posiada tytuł licencjata i magistra Uniwersytetu Karola w Pradze, zdobyty na Wydziale Nauk Społecznych (specjalizacja: bankowość i rynek kapitałowy).

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.