O Banku

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

rozwiń
zwiń
Sławomir S. Sikora

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir S. Sikora posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości, od 2003 r. do czerwca 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W latach 2005-2008 Pan Sławomir S. Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

Wcześniej w latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w randze Wiceprezesa Zarządu.

W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Ignacio Gutierrez-Orrantia

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Gutierrez-Orrantia pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

Pan Gutierrez-Orrantia jest również dyrektorem ds. bankowości klastra Citi na Europę odpowiedzialnym za kierowanie działalnością Citi w 24 krajach. Pan Gutierrez-Orrantia jest związany z branżą bankową od blisko 30 lat. Dołączył do Citi w 2004 roku, a ostatnio był dyrektorem współzarządzającym segmentem bankowości inwestycyjnej na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód. W 2021 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. bankowości, rynków kapitałowych i doradztwa (BCMA) na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej, zdobytą na stanowiskach prezesa na Europę kontynentalną (2018–2021) oraz prezesa na Hiszpanię i Portugalię (2009–2021). Karierę zawodową rozpoczynał w dziale fuzji i przejęć Goldman Sachs.

Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia posiada dyplom z zarządzania biznesem uzyskany na Universidad Comercial Deusto.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Natalia Bożek

Członek Rady Nadzorczej

Pani Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów, obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego w zarządzie Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych. W latach 2014-2017 Pani Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe plc oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę. We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku. Następnie Pani Bożek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów od 21 marca 2018 r. do 31 stycznia 2024 r. W lutym 2024 r. Pani Bożek objęła stanowisko Dyrektora Finansowego dla klastra Europy w Citi.

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Fabio Lisanti

Członek Rady Nadzorczej

Pan Fabio Lisanti pełni funkcję członka zarządu w Citibank Europe plc - spółki należącej grupy Citi z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

W latach 1995 - 2016 pan Lisanti był związany z UBS Investment Bank, gdzie rozwijał swoją karierę zawodową w obszarze dłużnych rynków kapitałowych, sprzedaży rozwiązań instytucjonalnych i korporacyjnych oraz strukturyzacji instrumentów o stałym dochodzie. Pełnił między innymi funkcję globalnego dyrektora ds. dłużnych rynków kapitałowych i rozwiązań dla klientów oraz członka komitetów wykonawczych ds. globalnej bankowości oraz ds. wymiany walut, stawek i kredytów. Następnie od stycznia do listopada 2016 roku dołączył do BSI Banku (Banca della Svizzera Italiana) jako starszy doradca Prezesa Zarządu. Od 2016 roku jest związany z Citigroup jako szef zespołu ds. rynków finansowych na Europę w Citigroup. Pan Lisanti był członkiem Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych, a obecnie reprezentuje Citi w Radzie Stowarzyszenia Rynków Finansowych w Europie.

Pan Fabio Lisanti posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przemysłu i biznesu uzyskany w London School of Economics oraz tytuł magistra w dziedzinie ekonomii międzynarodowej i zarządzania uzyskany w SDA Bocconi w Mediolanie.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Marek Kapuściński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Andras Reiniger

Członek Rady Nadzorczej

Pan Andras Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises. W nowej roli ściśle współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

W ostatnim czasie, Pan Andras Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Andras Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

W ciągu ostatniego roku kierował pracami mającymi na celu doprowadzenie do transakcji zbycia aktywów Legacy Franchises, blisko współpracując z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zespołami.

W latach 2008-2012 jako Starszy Specjalista ds. Transakcji obszaru Fuzji i Przejęć Korporacyjnych zarządzał programem zbycia aktywów CitiHoldings w poszczególnych regionach, w tym w krajach nordyckich, Portugalii, Włoszech, Hiszpani, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. W 2009 r. został awansowany na stanowisko Szefa M&A w Regionie EMEA, a następnie w 2010 r. otrzymał nominację na Dyrektora Zarządzającego. Po stronie zakupowej – był zaangażowany w mniejsze akwizycje w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej, jak również w transakcje nabycia wybranych partnerskich portfelów kartowych w USA.

Przed dołączeniem do Citi, Pan Andras Reiniger pracował dla Schroders in UK M&A, a następnie w 1999 r. przeszedł do European Financial Institutions Group, gdzie uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

Pan Andras Reiniger rozpoczął karierę zawodową jako analityk w zespole ds. fuzji i przejęć w NatWest Markets, który koncentrował się na transakcjach zawieranych w Wielkiej Brytanii.

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Anna Rulkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Rulkiewicz od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku Pani Anna Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej (druga kadencja), a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Barbara Smalska

Członek Rady Nadzorczej

Pani Barbara Smalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2002 w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Od 2008 roku związana była z Grupą PZU: jako dyrektor (2008-2010) i dyrektor zarządzający (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014 jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako przewodniczący, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014).

W latach 2015-2017 Barbara Smalska pełniła funkcję wiceprezesa Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszary strategii, fuzji (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanałów zdalnych (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej) a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki a w 2001 r. stopień doktora fizyki cząstek elementarnych.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Składy Komitetów Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.