O Banku

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

rozwiń
zwiń
Sławomir S. Sikora

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Sławomir S. Sikora posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości, od 2003 r. do czerwca 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

W latach 2005-2008 Pan Sławomir S. Sikora był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

Wcześniej w latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w randze Wiceprezesa Zarządu.

W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

Pan Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Kristine Braden

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Kristine Braden pełni funkcję Citi Europe Cluster Head, kierując działalnością firmy na obszarze obejmującym 22 rynki i kraje, w których firma nie jest obecna bezpośrednio. Ponadto powierzono jej stanowisko CEO spółki Citigroup Global Markets Europe AG. Podstawowym miejscem pracy Pani Braden jest Frankfurt, Republika Federalna Niemiec.

Pani Kristine Braden pracuje w Citi od 22 lat i w tym okresie pełniła różne funkcje w USA, Regionach EMEA, Azji i Ameryki Łacińskiej. W latach 2018-2020 była Szefem Biura (Chief of Staff) Mike'a Corbata (CEO Citi) i przewodniczącą North American Business Council oraz State Leadership Councils, z siedzibą w Nowym Jorku. Od 2015 r. do 2018 r. była Dyrektorem Citi (CCO) oraz Szefową Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein z siedzibą w Zurychu. Przed przeprowadzką do Szwajcarii pełniła funkcję Szefa Global Subsidiaries Group w Europie, z siedzibą w Londynie. Przez 14 lat pracowała w Azji, w różnych obszarach, w tym obejmujących: bankowość, rynki kapitałowe i usługi transakcyjne z siedzibą w Hongkongu i Manili. Swoją karierę rozpoczęła w Global Emerging Markets jako uczestniczka Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej, zajmując różne stanowiska w Republice Dominikany, Hongkongu, na Filipinach i w Egipcie.

Pani Kristine Braden działa na rzecz wzrostu udziału kobiet w rynku pracy. Znalazła się pośród 100 czołowych kobiet wybranych przez magazyn Financial News w obszarze finansów w Regionie EMEA, ponadto znalazła się wśród 100 najlepszych bankowców w Szwajcarii wyróżnionych przez Bilanz Magazine oraz 100 najbardziej wpływowych kobiet biznesu Szwajcarii wybranych przez Women in Business Magazine. Pani Kristine Braden była również Prezesem Advance Women, organizacji non profit promującej równość płci w Szwajcarii. Obecnie pełni funkcję Families Matter Affinity Co-Lead w Citi.

Pani Kristine Braden była również Prezesem Association of Foreign Banks w Szwajcarii oraz członkiem Rady Swiss Bankers Association. Należała również do Szwajcarsko-Amerykańskiej Izby Handlowej oraz działała w Chapter Board Doing Business w Szwajcarii.

W ramach działalności pozazawodowej w latach 2013-2017 działała w kierownictwie Opportunity International UK, globalnej organizacji charytatywnej aktywnej w dziedzinie mikrofinansowania.

Pani Kristine Braden posiada licencjat w zakresie nauk politycznych uzyskany na University of California, Berkeley, Kalifornia. Ponadto Pani Braden ukończyła szkołę rachunkowości i finansowania przedsiębiorstw na poziomie magisterskim na Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Waszyngton.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Silvia Carpitella

Członek Rady Nadzorczej

Pani Silvia Carpitella pełni funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w randze Członka Rady Citibank Europe plc z siedzibą w Dublinie, Irlandia, pełni również funkcję Dyrektora Finansowego na Europę. W latach 2015 - 2019 r. Pani Carpitella pełniła funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) w Citi Germany ponadto pełniła funkcję Dyrektora finansowego Klastra Europa Kontynentalna oraz Członka Zarządu Citigroup Global Markets Europe (CGME). Wcześniej w latach 2010 – 2015 pracowała jako Dyrektor Finansowy (CFO) Klastra Europa Południowa w Mediolanie. W tym czasie pełniła jednocześnie funkcję Dyrektora Finansowego (CFO) na Włochy i na Hiszpanię, zasiadała również w Zarządzie Citibank Espana SA. W latach 1999 – 2003 Pani Carpitella pełniła szereg funkcji managerskich w Citi obejmujących m.in. funkcje Dyrektora Finansowego (CFO) ICG we Włoszech, Szefa Audytu Klastra Europa Południowa. Karierę zawodową Pani Silvia Carpitella rozpoczęła w 1987 r. w ING. Olivetti & C. S.P.A. w obszarze audytu wewnętrznego.

Pani Silvia Carpitella posiada dyplom z Zarządzania Uniwersytetu Florenckiego we Włoszech.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Helen Hale

Członek Rady Nadzorczej

Pani Helen Hale pełni funkcję EMEA Senior Human Resources Officer w Citi. Pani Helen Hale ma 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania kadrami w Citi, gdzie zajmowała się rekrutacją absolwentów do Bankowości Inwestycyjnej, Działu Kadr, Bankowości Prywatnej Citi, Funkcji Globalnych oraz Operacji i Technologii. W latach 2016 – 2018 była również Dyrektorem HR Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę, Kazachstan (RUK), Turcję i Izrael, a także działający w Polsce Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wcześniej była Starszym Doradcą HR funkcji Rynków i Obsługi Papierów Wartościowych w Regionie EMEA, Citi. Pani Helen Hale rozpoczęła pracę w Citi w sierpniu 2000 r. po dwuletnim programie dla absolwentów w GlaxoSmithKline, do którego przystąpiła po ukończeniu studiów licencjackich.

Pani Helen Hale ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w dziedzinie farmakologii na King’s College, Londyn (University of London) oraz studia podyplomowe w dziedzinie Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Cranfield.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Marek Kapuściński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Kapuściński do września 2016 przez 25 lat związany był z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Andras Reiniger

Członek Rady Nadzorczej

Pan Andras Reiniger pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO) Legacy Franchises. W nowej roli ściśle współpracuje z Kierownictwem Legacy Franchises przy prowadzeniu bieżącej działalności tego obszaru. Odpowiada za wspomaganie procesów zarządzania, w tym planowanie biznesowe, planowanie strategiczne, zarządzanie finansami oraz zarządzanie ryzykiem, odgrywając istotną rolę w realizacji strategii dezinwestycji i priorytetów strategicznych Legacy Frenchises.

W ostatnim czasie, Pan Andras Reiniger pełnił funkcję Szefa Fuzji i Przejęć Korporacyjnych (Corporate Mergers & Acquisitions) w Citi i kierował zespołem odpowiedzialnym za strategiczne przejęcia i dezinwestycje Citi na poziomie globalnym. Od momentu dołączenia do zespołu w 2008 r. Pan Andras Reiniger nadzorował działania M&A w celu realizacji wyjścia Citigroup z biznesów detalicznych na świecie, jak również wybrane akwizycje.

W ciągu ostatniego roku kierował pracami mającymi na celu doprowadzenie do transakcji zbycia aktywów Legacy Franchises, blisko współpracując z lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zespołami.

W latach 2008-2012 jako Starszy Specjalista ds. Transakcji obszaru Fuzji i Przejęć Korporacyjnych zarządzał programem zbycia aktywów CitiHoldings w poszczególnych regionach, w tym w krajach nordyckich, Portugalii, Włoszech, Hiszpani, krajach Beneluksu oraz Wielkiej Brytanii. W 2009 r. został awansowany na stanowisko Szefa M&A w Regionie EMEA, a następnie w 2010 r. otrzymał nominację na Dyrektora Zarządzającego. Po stronie zakupowej – był zaangażowany w mniejsze akwizycje w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej, jak również w transakcje nabycia wybranych partnerskich portfelów kartowych w USA.

Przed dołączeniem do Citi, Pan Andras Reiniger pracował dla Schroders in UK M&A, a następnie w 1999 r. przeszedł do European Financial Institutions Group, gdzie uczestniczył w szerokim wachlarzu transakcji w dziedzinie bankowości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii i krajach EMEA.

Pan Andras Reiniger rozpoczął karierę zawodową jako analityk w zespole ds. fuzji i przejęć w NatWest Markets, który koncentrował się na transakcjach zawieranych w Wielkiej Brytanii.

Pan Andras Reiniger posiada licencjat (BA (Hons) (Cantab)) z ekonomii uzyskany w Trinity College, Cambridge.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Anna Rulkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Rulkiewicz od 2002 roku jest związana z Grupą LUX MED. Na początku Pani Anna Rulkiewicz pełniła funkcję Dyrektora Marketingu i Sprzedaży oraz Członka Zarządu.

W 2007 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy LUX MED., którą pełni do dzisiejszego dnia. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej (druga kadencja), a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Anna Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA 'Marketing Strategies for Executive Advancement' (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła też Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Barbara Smalska

Członek Rady Nadzorczej

Pani Barbara Smalska karierę zawodową rozpoczęła w roku 2002 w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Od 2008 roku związana była z Grupą PZU: jako dyrektor (2008-2010) i dyrektor zarządzający (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014 jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako przewodniczący, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014).

W latach 2015-2017 Barbara Smalska pełniła funkcję wiceprezesa Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszary strategii, fuzji (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanałów zdalnych (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej) a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki a w 2001 r. stopień doktora fizyki cząstek elementarnych.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Składy Komitetów Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.