Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Świat bez granic

Jeśli wyjeżdżasz na wakacje i już teraz potrzebujesz ubezpieczenia na wyjazd sprawdź naszą ofertę

Zalety

 • Success pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku nawet do 100 000 EUR
 • Success ubezpieczenie bagażu oraz opóźnienia lotu w zakresie zwrotu poniesionych kosztów
 • Success natychmiastowa pomoc assistance
 • Success możliwość ubezpieczenia rodziny i znajomych
 • Success dodatkowe pakiety dla aktywnych: nurkowanie, sporty wodne, sporty zimowe, turystyka górska

Jak to działa?

 • Success Ty decydujesz, jaki wariant ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa.
 • Success Ubezpieczenie kupujesz przez Internet.
 • Success Ubezpieczyciel wysyła polisę na Twój adres e-mail a jej numer, niezbędny do kontaktu z Centrum Alarmowym SMS-em.
 • Success Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez posiadacza głównej Karty Kredytowej Citibank lub przez posiadacza Konta Osobistego Citibank.

Ważne informacje

Świat bez Granic to indywidualne ubezpieczenie podróżne, które ma na celu pomoc ubezpieczonemu w czasie podróży zagranicznej na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, wyrządzenia szkody osobie trzeciej, kradzieży bagażu, opóźnienia bagażu lub opóźnienia lotu.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Świat bez Granic udzielana jest przez Europ Assistance S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Świat bez granic” dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Świat bez granic zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

 • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
 • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dokumenty