Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy

Świat bez granic

Jeśli wyjeżdżasz na wakacje i już teraz potrzebujesz ubezpieczenia na wyjazd sprawdź naszą ofertę

Zalety

  • Success pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku nawet do 100 000 EUR
  • Success ubezpieczenie bagażu oraz opóźnienia lotu w zakresie zwrotu poniesionych kosztów
  • Success natychmiastowa pomoc assistance
  • Success możliwość ubezpieczenia rodziny i znajomych
  • Success dodatkowe pakiety dla aktywnych: nurkowanie, sporty wodne, sporty zimowe, turystyka górska

Jak to działa?

  • Success Ty decydujesz, jaki wariant ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa.
  • Success Ubezpieczenie kupujesz przez Internet.
  • Success Ubezpieczyciel wysyła polisę na Twój adres e-mail a jej numer, niezbędny do kontaktu z Centrum Alarmowym SMS-em.
  • Success Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez posiadacza głównej Karty Kredytowej Citibank lub przez posiadacza Konta Osobistego Citibank.

Ważne informacje

Ochrony Ubezpieczeniowej udziela Europ Assistance S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Świat bez granic” oraz Karcie produktu ubezpieczenia podróżnego „Świat bez granic” dostępnych poniżej w zakładce Ważne dokumenty.

Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Europ Assistance S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl

Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.

Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium Polski, na terenie kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego.

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela została opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Świat bez Granic” aktualnych na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia (dalej "OWU"). Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z OWU.

Dokumenty

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.