Ubezpieczenie do pożyczki gotówkowej

Zabezpiecz Siebie i Swoich Bliskich

Skorzystaj z dobrowolnego ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej, które może pomóc Tobie i Twoim bliskim w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER REKLAMOWY/MARKETINGOWY

UBEZPIECZENIE

Jest dobrowolne i nie wpływa na decyzję o udzieleniu pożyczki.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, wynosi od 1,6% do 3,2% całkowitej kwoty pożyczki za każdy rok ochrony ubezpieczenia.

ZAKRES OCHRONY

Zależy od wieku osoby zawierającej Umowę Ubezpieczenia i występuje w dwóch wariantach, w wariancie standard również dla osób po 65 roku życia.

ZAKRES OCHRONY MOŻE OBEJMOWAĆ:

Ubezpieczenie na życie, czasową niezdolność do pracy dla osób aktywnych zawodowo lub hospitalizację dla pozostałych osób.

Ważne informacje

Bezpieczne Raty to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe w ramach umowy ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Raty udzielana jest przez Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.

Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Raty, dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku.

Umowa ubezpieczenia Bezpieczne Raty zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
  • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dokumenty