EN

POLECENIE KONTA

Więcej dobrego w zasięgu ręki!

Polecaj konto osobiste znajomym i odbierz nagrodę za skuteczne polecenie!

Polecającym może być obecny Klient Banku, który posiada w Banku Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

Sięgnij po nagrodę - to proste!

Klient Polecający

Klient polecający otrzyma nagrodę kiedy:


 1. KROK 1

  W czasie trwania Oferty, podczas wizyty w oddziale Citigold, podpisze Regulamin i przekaże osobie, którą poleca indywidualny kod polecenia,

 2. KROK 2

  • osobie którą poleca przekaże kod polecenia i dane kontaktowe do Pracownika Banku,
  • oraz spełnione zostaną przez osobę polecaną wszystkie warunki Oferty.

  Polecający może otrzymać nagrody pieniężne w ramach Oferty za maksymalnie 3 pierwsze rekomendacje, niezależnie od liczby Kont Osobistych otwartych na podstawie rekomendacji.

Osoba Polecana

Osoba Polecana wypełni warunki Oferty:


 1. KROK 1

  W czasie trwania Oferty skontaktuje się z pracownikiem Banku i poda swój kod polecenia,

 2. KROK 2

  Na warunkach oferty otworzy Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

 3. KROK 3

  W terminie 10 dni od dnia otwarcia Konto Osobiste, podpisze Regulamin Oferty i wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty (w celu otrzymania przez polecającego nagrody),

 4. KROK 4

  Do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta, w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymuje na rachunkach oferowanych przez Bank, średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 tys. zł w przypadku Konta Citigold lub co najmniej 4 mln zł w przypadku Konta Citigold Private Client.

Dokumenty do pobrania

Informacje dodatkowe

 • Informacje prawne

  Konta Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunki płatnicze.

  Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty. Oferta „Polecaj konta Citigold” ważna jest do 30.09.2024 albo wyczerpania puli 300 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold na warunkach opisanych w Regulaminie Oferty („Regulamin”). Bank informuje, że oferta na tych samych lub podobnych warunkach może powtarzać się w przyszłości. Regulaminie Oferty dostępny jest w oddziałach oraz w sekcji „Dokumenty do pobrania”

  Polecającym Citigold może być obecny Klient Banku będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który posiada w Banku Konto Osobiste otwarte nie później niż do 29 lutego 2024. Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymaja na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 000 PLN dla konta typu Citigold.

  Polecającym Citigold Private Client może być obecny Klient Banku będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który posiada w Banku Konto Osobiste. Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymaja na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN dla konta typu Citigold Private Client.

  Skuteczne polecenie oznacza, iż osoba polecona otworzy Konto Osobiste i spełni warunki opisywane w Regulaminie Oferty. Przy wyliczaniu salda, o którym mowa w pkt 18 lit. c, nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych innych niż Uczestnik oraz z rachunków, których Uczestnik jest drugim lub kolejnym Współposiadaczem w przypadku zawarcia Wspólnej Umowy Produktów Depozytowych przez Uczestnika wraz z innymi Współposiadaczami, oraz nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków dla klientów firmowych należących do Uczestnika.

  Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych dostępna jest w sekcji „Dokumenty do Pobrania”