Globalny bank:

Citi Handlowy stanowi integralną część grupy Citi, wiodącej globalnej instytucji finansowej, obecnej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach.

Wysokie kapitały:

Citi Handlowy posiada jeden z najwyższych współczynników kapitałowych w sektorze bankowym - w 2021 roku poziom kapitału Tier1 wynosił 20,1%, tj. 9,4 pkt. proc. powyżej wymogów regulacyjnych (największa nadwyżka spośród wszystkich banków w Polsce).

Dywidenda:

Regularnie dzieli się większością zysku z akcjonariuszami, na co Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zgodę jedynie bankom o najstabilniejszej pozycji na rynku (tylko 4 banki otrzymały pozwolenie na wypłatę do 100% dywidendy za 2021 r. w tym Citi Handlowy).

Rating kredytowy:

Międzynarodowa agencja Fitch Ratings przyznała bankowi długoterminowy rating A-, co jest jedną z najwyższych ocen określających zdolność instytucji do regulowania zobowiązań.

Struktura płynności:

Citi Handlowy charakteryzuje się też dużą płynnością - wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł 50% na koniec 2021 roku, co wskazuje na znacznie większą płynność niż w sektorze (79%).

Zdjęcie przedstawiające nagrodę Złoty Bank otrzymaną przez Citi Bank.

Nagrody i wyróżnienia

Oferta bankowości prywatnej Citi Handlowy została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami:

 • Pięć gwiazdek w rankingu bankowości prywatnej magazynu „Forbes” za rok 2020 po raz szósty z rzędu.
 • Euromoney ranking Private Banking and Wealth Management 2020, pierwsze miejsce w kategoriach:
  • Best Private Banking Services Overall
  • Mega HNM (>250m)
  • UHNW (>$5mln - $250mln)
  • HNW ($5mln - $30MLN)
  • Super Affluent ($1MLN - $5MLN)
  • Capital Markets and Advisory
  • Family Office Services
  • International Clients
  • Research and Asset Allocation Advice.

LOKATA NA 9% DLA NOWYCH ŚRODKÓW + DORADZTWO INWESTYCYJNE.
OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO 30.12.2022
LOKATA NA 9% DLA NOWYCH ŚRODKÓW + DORADZTWO INWESTYCYJNE.
OFERTA SPECJALNA WAŻNA DO 30.12.2022