Spłata zaległości

W celu ułatwienia terminowej spłaty zadłużeń, przedstawiamy formy spłat wraz z innymi niezbędnymi informacjami w zależności od produktu, który posiadasz. Możesz sam wybrać formę spłaty zadłużenia, która jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia i wygodna.

Wypełnij formularz

Formy spłaty:

 • Przelew bankowy – numer rachunku Karty Kredytowej, na który należy dokonywać płatności znajdziesz na wyciągu
 • Polecenie zapłaty z Konta Osobistego w Citi Handlowy lub innym Banku
 • Wpłata gotówki w oddziale Citi Handlowy lub bankomacie z opcją depozytową
 • Przez telefon w CitiPhone lub w serwisie internetowym Citibank Online – najłatwiejszy sposób spłaty karty dla osób, które posiadają konto osobiste w naszym Banku
 • Gotówką w innych placówkach (np. Poczta) – płatność jest dokonywana poprzez wypełnienie druku przelewu. Prosimy jednak pamiętać, że za dokonanie spłaty raty Kredytu przyjmuje się wpływ środków na rachunek wskazany przez Bank w umowie. Wpłaty należy realizować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje jak spłacić kartę znajdziesz również na wyciągu.

Gdzie można sprawdzić saldo zadłużenia i dane dotyczące płatności?

 • wyciąg w wersji elektronicznej lub papierowej – (jeśli na Twojej karcie są zaległości dostęp do Citibank Online jest zablokowany – możesz zmienić opcję wysyłania na wyciąg jako załącznik przesłany e-mailem)
 • dzwoniąc pod numer CitiPhone – połączysz się z Automatycznym Bankierem lub bezpośrednio z Działem Obsługi Płatności

Przydatne numery kontaktowe:

 • 22 692 24 40 - karty kredytowe jedna zaległość
 • 22 692 24 98 - karty kredytowe dwie zalegości
 • 22 692 24 28 - karty kredytowe trzy zalegości
 • 22 692 21 22 - karty kredytowe wypowiedziana umowa

Formy spłaty:

 • Polecenie zapłaty – upoważniające bank do automatycznego dokonywania spłat rat Kredytu/Pożyczki z Konta Osobistego Citibank w Citi Handlowy lub innego Banku.
 • Stałe zlecenie przelewu – upoważniające bank prowadzący rachunek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy do dokonywania co miesiąc przelewu kwoty raty Kredytu/Pożyczki. W celu złożenia zlecenia przelewu należy wypełnić odpowiedni druk i złożyć go w Banku, co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem, w którym upływa termin płatności.
 • Polecenie przelewu – należy je składać co miesiąc w banku prowadzącym rachunek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.
 • Polecenie obciążenia rachunku Karty Kredytowej Citibank – oznacza konieczność każdorazowego kontaktu z CitiPhone w celu dokonania dyspozycji. Dyspozycja musi być dokonana najpóźniej tego samego dnia, na który przypada termin płatności. Obciążenie karty jest traktowane jako transakcja gotówkowa.
 • Gotówką w kasie w oddziałach Citi Handlowy – opcje bezpłatne dla Klientów posiadających zadłużenie na rachunku Kredytu/Pożyczki.
 • Gotówką w innych placówkach (np. Poczta) – płatność jest dokonywana poprzez wypełnienie druku przelewu. Prosimy jednak pamiętać, że za dokonanie spłaty raty Kredytu przyjmuje się wpływ środków na rachunek wskazany przez Bank w umowie. Wpłaty należy realizować z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie sposobów spłaty Pożyczki Gotówkowej/Kredytu Citibank prosimy o kontakt z CitiPhone – Całodobową Obsługą Klienta przez Telefon: 801 32 24 84

Gdzie można sprawdzić saldo zadłużenia i dane dotyczące płatności?

 • dzwoniąc pod numer CitiPhone – połączysz się z Automatycznym Bankierem lub bezpośrednio z Działem Obsługi Płatności

Przydatne numery kontaktowe:

 • 22 692 24 68 - kredyty jedna zaległa rata
 • 22 692 24 99 - kredyty dwie zaległe raty
 • 42 665 82 34 - kredyty trzy lub cztery zaległe raty

Klient, któremu uruchomioną Linię Kredytową w Koncie Osobistym, zobowiązany jest Umową do regularnych comiesięcznych przelewów dochodów na Konto Osobiste.

Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem, jeżeli wysokość zadeklarowanej kwoty przelewów nie jest określona w Umowie o Linię lub we Wniosku o Linię, Klient jest zobowiązany do zapewnienia regularnych wpłat w wysokości co najmniej 1000 zł miesięcznie.

Formy wpłaty:

 • Przelew bankowy – numer rachunku, na który należy dokonywać płatności znajdziesz na wyciągu
 • Wpłata gotówki w oddziale Citi Handlowy lub bankomacie z opcją depozytową

Gdzie można sprawdzić saldo na rachunku?

 • wyciąg w wersji elektronicznej lub papierowej – (jeśli na Twojej karcie są zaległości dostęp do Citibank Online jest zablokowany – możesz zmienić opcję wysyłania wyciągów na papierową u Doradcy w CitiPhone)
 • dzwoniąc pod numer CitiPhone – połączysz się z Automatycznym Bankierem lub bezpośrednio z Działem Obsługi Płatności

Przydatne numery kontaktowe:

 • 22 692 24 42 - Konta i Linie Kredytowe

Przydatne numery kontaktowe:

 • 22 692 24 40 - karty kredytowe jedna zaległość
 • 22 692 24 98 - karty kredytowe dwie zalegości
 • 22 692 24 28 - karty kredytowe trzy zalegości
 • 22 692 21 22 - karty kredytowe wypowiedziana umowa
 • 22 692 24 68 - kredyty jedna zaległa rata
 • 22 692 24 99 - kredyty dwie zaległe raty
 • 42 665 82 34 - kredyty trzy lub cztery zaległe raty
 • 22 692 24 42 - zaległe płatności na konta osobiste z liniami kredytowymi

Mogą Państwo również:

a my oddzwonimy.

Karta kredytowa:

Czego potrzebuję, aby obejrzeć Wyciąg Online?

Wyciąg Online jest prezentowany w formacie PDF, który wymaga posiadania aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej. Jeśli aplikacja ta nie jest zainstalowana na Twoim komputerze pobierz Adobe Acrobat Reader ze strony www.adobe.com.
Ważne:
Upewnij się, że Adobe Acrobat Reader jest poprawnie skonfigurowany na Twoim komputerze, aby Wyciąg Online poprawnie wyświetlił się w oknie przeglądarki (ustaw opcję ‘Edycja > Preferencje > Opcje/Internet > Otwieraj dokument w przeglądarce’). Jeżeli reinstalowałeś przeglądarkę, po tej czynności należy zainstalować ponownie Adobe Acrobat Reader.

W jaki sposób mogę zamówić wyciąg w formie papierowej?

Możesz zamówić wyciąg w formie papierowej wykonując następujące kroki:

 • zaloguj się do Citibank Online,
 • wybierz "Kontakt z bankiem",
 • wybierz "Zamów dokumenty bankowe" -"Wyciąg" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W jaki sposób dowiem się, że mój wyciąg jest już udostępniony online?

W dniu, w którym Twój Wyciąg Online będzie udostępniony online otrzymasz od nas wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o wystawieniu wyciągu wystarczy, że wyłączysz tą opcję.

Ile trwa spłata zadłużenia na karcie kredytowej za pomocą przelewu z innego banku?

Przelewy, które są wysyłane na rachunek karty kredytowej systemem ELIXIR wpływają tego samego dnia, natomiast księgowanie na rachunku karty trwa dwa dni robocze. Jako termin spłaty zadłużenia uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek banku, a nie dzień zaksięgowania.

Czy istnieje możliwość automatycznego spłacania karty kredytowej?

W Citibank Online możesz ustawić opcję automatycznej spłaty karty kredytowej. Jest to forma stałego zlecenia. Nie będziesz musiał pamiętać o spłaceniu zadłużenia na karcie kredytowej, system zrobi to automatycznie - w dniu wymagalności spłaci 5% lub 100% wartości zadłużenia (w zależności od Twojej dyspozycji) widocznego na wyciągu. Należy pamiętać, aby środki na koncie dla automatycznej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej były dostępne w wymaganej wartości na 1 dzień roboczy przed terminem płatności. Jeśli posiadasz konto w innym banku możesz zlecić w nim polecenie zapłaty, wówczas środki na spłatę zadłużenia karty będą automatycznie ściągane z Twojego konta.

Co to jest limit wypłat gotówkowych dla karty kredytowej?

Limit wypłat gotówkowych określa maksymalną kwotę możliwą do wypłacenia w formie gotówki (na przykład z bankomatu lub w oddziale banku), jest on ustalany indywidualnie. Maksymalny limit wypłat gotówkowych równy jest limitowi na karcie kredytowej.

Dlaczego w Citibank Online w szczegółach operacji zaksięgowanych nie widzę odsetek naliczonych od wykorzystanego kredytu z karty kredytowej?

Aktualnie Citibank Online nie prezentuje pozycji odsetek naliczonych na karcie kredytowej za dany okres. Informacje na temat wysokości odsetek znajduje się na Wyciągu Online i wyciągu papierowym. Możesz ja także uzyskać u Doradcy CitiPhone.

Pożyczka Gotówkowa/Kredyt Citibank:

Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

Tak. Do kwoty 80.000 PLN wcześniejsza spłata nie wiąże się z żadnym kosztem, powyżej jest pobierana prowizja zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

Czy można ubiegać się o pożyczkę mając inne zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, linie kredytowe itp.)?

Tak. Proponujemy pożyczkę na konsolidację zadłużeń, czyli spłatę kredytów w innych bankach. Dzięki tej usłudze, Klient będzie spłacał tylko jedną, niższą ratę. Ponadto może dostać dodatkowe pieniądze. W tym celu prosimy o przedstawienie: dowodu osobistego, zaświadczenia o stałym dochodzie oraz dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie kredytu (umowa lub harmonogram spłat lub pisma z banku).

Jaka jest kolejność naliczania spłacanych rat?

Bank zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania spłacanych rat pożyczki na poczet swoich należności z tytułu udzielonej pożyczki:

 • należne opłaty,
 • odsetki od udzielonej pożyczki,
 • udzielona pożyczka,

przy czym, Bank zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zaliczania spłat.

W jaki sposób Bank nalicza odsetki?

Z tytułu udzielonej pożyczki Bank nalicza odsetki według stopy oprocentowania podanej w Umowie, z uwzględnieniem wysokości odsetek maksymalnych określonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w okresach miesięcznych, liczone według zmiennej stopy procentowej przy założeniu, że rok ma 360 dni a miesiąc 30 dni.

Wpłatomaty

Czy mogę wpłacić środki we wpłatomocie Citi Handlowy?
 • Środki księgowane są na koncie natychmiast po wpłacie.
 • Ponad 100 wpłatomatów w oddziałach Citi Handlowy.
 • Bankomaty dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.
 • Wpłaty w banknotach PLN, dzienny limit wpłat dla jednej karty - do 30 000 zł.

Znajdź bankomat Citi Handlowy

Wpłaty we wpłatomatach Euronet
 • Ponad 50 wpłatomatów Euronet w centrach handlowych w całej Polsce.
 • Wpłatomaty dostępne w godzinach otwarcia centrów handlowych, także w soboty i niedziele.
 • Środki księgowane na Twoim koncie 6 razy dziennie, w dni robocze.
 • Wpłaty w banknotach PLN, dzienny limit wpłat dla jednej karty – do 3000 zł.

Lista wpłatomatów

Historia kredytowa